Min side|Du er ikke logget på
 
 
Del | Tilbake | Skriv ut | Tips en venn

Fjellsport i 50 år

Det arrangeres mange brekurs på Folgefonna ved Fonnabu. Foto: DNT ung Bergen
Det arrangeres mange brekurs på Folgefonna ved Fonnabu. Foto: DNT ung Bergen
I år er det 50 år siden Bregruppa ble stiftet. Forløperen for DNT fjellsport var etablert.

Da bregruppa ble stiftet i 1962, ble det fart i aktiviteten på breene. Tidligere, fra begynnelsen av 1900-tallet, gikk nesten alle fotturister i en stor bue utenom breene, bortsett fra noen få klatrere og patentførere som utforsket de villere delene av fjellet.

På 1930-tallet gjorde DNT flere fremstøt for å øke interessen for breturer. Blant annet ble det sendt ut tau til turisthyttene i Jotunheimen for utleie. Slik skulle folk fristes til å krysse breene på vei mellom hyttene, men dette ble ingen suksess.

Spede forsøk på å etablere et miljø for brevandring og tindebestigning under krigen, falt også på stengrunn.

Buss - og bretur

Endelig, da Øyvind Kulberg kom på banen på 1950-tallet, ble det fart i sakene. Han arrangerte kombinerte buss- og breturer i Jotunheimen, og ledet det første brekurset på Finse i 1958. «Kurset er gratis, men ta med brebrodder hvis De har ...» stod det i invitasjonen.

Interessen for brekursene var stor, og det ble også arrangert kurs for å rekruttere førere over breen. Slik kunne DNT etter hvert tilby organisert breføring mellom de betjente hyttene i Jotunheimen og over de største breene.

I 1962 ble altså Bregruppa stiftet og fikk tidlig et meget godt samarbeid med patentfører Anders Øygard i Fjærland, som eide Flatbrehytta ved kanten av Jostedalsbreen.

Josten på langs

Både Kulberg og Øygard ivret for at man skulle bruke skiene som avslutning på brekurset. Dette ga kursene en spesiell dimensjon, og stadig flere fikk øynene opp for turen «Josten på langs».

Ganske tidlig meldte behovet seg for flere tilbud enn kun brekurs. Det var ikke så lett å skaffe seg turfølge over breen for tidligere kursdeltagere.

Turkurs var det neste på programmet, der deltakerne fikk repetert kunnskapene fra brekursene. Dette ble veldig populært, og etter hvert ble også klatrekurs en del av tilbudet.

 

Et følge går turen Josten på langs på begynnelsen av 1980-tallet, den mest aktive perioden for brekurs og lengre breturer. Foto: Sven Bjørne-Larsen
Et følge går turen Josten på langs på begynnelsen av 1980-tallet, den mest aktive perioden for brekurs og lengre breturer. Foto: Sven Bjørne-Larsen

DNT fjellsport

Bregruppa rekrutterte den første tiden medlemmer fra hele landet. Etter hvert etablerte flere lokale bre- og fjellsportgrupper seg i de enkelte lokale turistforeninger. I 1998 ble alle bre- og fjellsportgruppene samlet under paraplyen DNT fjellsport.

Fra den spede begynnelse på 1960-tallet og frem til i dag har Bregruppa – nå DNT fjellsport med 31 lokale undergrupper – utviklet et mangfold av spennende fjellsportaktiviteter.

Brevandrerne har bidratt til å skape økt interesse for sikker ferdsel i uberørt natur. De har dessuten bygget bro over den kløften som var oppstått mellom fotturistene og tradisjonelle fjellklatrere.

Feirer på fjellsportsamling

Helgen 21.–24. juni inviterer DNT fjellsport Oslo til nasjonal fjellsportsamling i Hemsedal. Her skal også 50-årsjubileet for DNT fjellsport markeres. Her blir det klatring, toppturer, terrengsykling, buldring og mye mye mer. I campen blir det grilling og musikk.

– Med årene har de lange, krevende breturene nesten blitt borte, mens «Josten på langs» fortsatt er populær, sier Lone Jessen, fagkonsulent fjellsport i DNT Oslo og Omegn. – Klatring er blitt en allemannssport. Det fins mange typer klatring som gjør terskelen for denne aktiviteten lavere. På 50 år har det ynglet på fjellsportfronten.

Øyvind Kulberg, en viktig pådriver for brekursene, gjør seg klar for å lede det første brekurset på Finse i 1958.

Klatring har funnet nye former, terskelen er blitt lavere. Ikke minst er buldring populært. Et følge går turen Josten på langs på begynnelsen av 1980-tallet, den mest aktive perioden for brekurs og lengre breturer.

Artikkelen er hentet fra Fjell og Vidde nr 2/2012

Bregruppa til DNTfjellsport har i dag 31 lokale undergrupper. Foto: Sven Bjørne-Larsen
Bregruppa til DNTfjellsport har i dag 31 lokale undergrupper. Foto: Sven Bjørne-Larsen